reede, 20. november 2020

Õpilasesindus ja Tore


Indrek ja Maarjo tutvustasid õpilasesindusele noorteühingut TORE on Sinule, kui sa tahad:

 • olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
 • paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
 • tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
 • kujundada eneseväljendusoskust,
 • arendada ja austada iseend,
 • toetada eluterveid väärtusi,
 • olla parem sõber ja klasTORE VISIOON ON OLLA:
  • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
  • koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
  • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

   

  TORE MISSIOON: 

  MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

   

   

  Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:

  • tugiõpilaste endi toimetulek;
  • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
  • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar